Câu chuyện về tra cứu Nôm

Khởi thuỷ là một tiếng, tiếng trong ngôn ngữ Việt Nam được viết theo hai cách: chữ Quốc ngữ là “Tiếng”, chữ Nôm “㗂”. Chúng đều có nghĩa như nhau. Chữ Nôm là kho tàng văn hoá quý báu của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi mơ ước có thể sử dụng chữ Quốc ngữ để xem chữ Nôm và mong muốn chữ Nôm giống chư chữ Quốc ngữ. Có thể đó là giấc mơ không phải của tất cả, nhưng không vì thế mà chúng tôi dừng lại mà trái lại chúng tôi tiếp tục làm việc và khám phá văn hoá chữ Nôm. Một vài người trong chúng tôi không biết gì về chữ Nôm, nhưng chúng tôi gặp nhau rồi trở thành những người bạn nhờ chữ Nôm và nhờ email. Điều đó đã nói lên tất cả và Lookup Tool ra đời.

Vâng không có ai chủ trì, cũng không có một tổ chức nào cả nhưng chúng tôi vẫn hy vọng về tương lai cho chữ Nôm!

Và giấc mơ vẫn tiếp tục...

Nguồn dữ Liệu

 • Bảng Tra Chữ Nôm Hồ Lê, Viện Ngôn Ngữ Học, Hà Nội, 1976
 • Đại tự điển chữ Nôm Vũ Văn Kính, Sàigòn, 1971
 • Giúp đọc Nôm và Hán Việt Anthony Trần Văn Kiệm, Đà Nẵng, 2004
 • Góp phần nghiên cứu văn hoá Việt Nam Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội, 1995
 • Tự điển chữ Nôm Vũ Văn Kính và Nguyễn Quang Xỷ, Trung tâm Học liệu, Sàigòn, 1971
 • Tự điển chữ Nôm Takeuchi Yonosuke, Tokyo, 1988
 • Tự điển chữ Nôm Dẫn Giải Nguyễn Quang Hồng, Hà Nội, 2014 (tái bản 2021)
 • Từ điển chữ Nôm Tày Hoàng Triều Ân và những người khác, Hà Nội, 2003
 • Tự điển Hán Việt Thiều Chửu, Hà Nội, 1942
 • UniHan Database: Cơ sở dữ liệu của Unicode Consortium
 • Nguồn dữ liệu điện tử từ Ngô Thanh Nhàn, Đỗ Bá Phước, and Ngô Trung Việt.

Nhóm làm việc

 • User Wishlist: Ngô Thanh Nhàn (Mỹ) and Ngô Trung Việt (Việt Nam)
 • Nhập dữ liệu: Lê Mai Phương (nước Bỉ), Ngô Trung Việt (Việt Nam), Tô Trọng Đức (Việt Nam)
 • Thiết kế: Lê-Phạm Ngưng Hương (Thụy sĩ)
 • Thực hiện: Đỗ Bá Phước (Mỹ) and Lê-Phạm Ngưng Hương (Thụy sĩ), Tô Trọng Đức (Việt Nam), Lee Collins (Mỹ)
 • Đóng gói và mô tả: Hồ Văn Tiến (Thụy sĩ)

Công cụ phát triển

 • MySql: an open source DBMS
 • PHP: an open source Web-scripting language

Fonts:

Nguồn,

 1. DFSongLight: of Dynalab, including the 9299 Nôm Ideographs
 2. Arial Unicode MS: of Microsoft, including a subset of the CJKV Unified Ideographs.
Hiện có, Nom Na Tong Regular, 4.8: của VNPF Nôm Na Office, bao gồm hơn 26.000 ký tự Hán-Nôm.