Thông tin về Hội
Giới thiệu về Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm

Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm Việt Nam hình thành từ những nỗ lực hậu chiến tranh của những người Việt Nam và Mĩ e ngại rằng toàn thể vốn văn hoá đã được ghi lại suốt 1000 năm trong Chữ Nôm cho tiếng Việt và di sản phong phú về thơ ca, lịch sử, y học, sắc phong và tôn giáo --sắp sửa bị mai một. Kết quả của những nỗ lực này, một tập lõi các kí tự Chữ Nôm đã được mã hoá thành công trong Unicode / ISO 10646.

Nhận thấy rằng chỉ riêng việc chuẩn hoá là không đủ, năm 1999 những người sáng lập (James Đỗ Bá Phước, Ngô Thanh Nhàn, và John Balaban, và sau đó, Ngô Trung Việt)) đã thành lập Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm Việt Nam, viết tắt là VNPF như một tổ chức thiện nguyện công khai 501c3, lập quĩ để bảo tồn và phổ biến di sản văn hoá phong phú này bằng việc phát triển những công cụ phần mềm để làm việc số hoá, in ấn, nghiên cứu, bảo quản vật lí, và chia sẻ trên internet nhiều tác phẩm trong các thư viện quốc gia và đền chùa Phật giáo. Đồng thời, VNPF đã phát triển các chương trình hỗ trợ cho sinh viên và các học giả cao cấp, trong khi vẫn khuyến khích nhận biết trong công chúng. Hội tụ đặc biệt của Hội là khơi dậy mối quan tâm của thế hệ trẻ tới tiềm năng sử dụng các công cụ công nghệ cao trong việc bảo tồn và nghiên cứu vốn di sản văn hoá lớn này.

Sau gần 20 năm làm việc để thúc đẩy khảo cứu các văn bản Hán-Nôm và nền văn hoá được tạo ra trong chúng, ban giám đốc của VNPF quyết định rằng các mục đích nguyên thuỷ của VNPF đã được đạt tới và vì những người khác đã nỗ lực tiếp tục công việc, nên Hội sẽ giải thể vào cuối năm 2018. Website của chúng tôi, với các văn bản cơ bản và tài nguyên ngôn ngữ sẽ vẫn còn sẵn có trên worldwide web.

Chúng tôi chân thành cám ơn nhiều người đóng góp và các đồng nghiệp về sự hỗ trợ hào phóng của họ trong những năm qua.

John Balaban, Lee Collins, Stephen Lesser, John Phan, D. Neil Schmid, Ngô Trung Việt.