Thông tin chung

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ NÔM 2004

12-14/11, 2004
Thư viện Quốc gia Việt Nam
31 Tràng Thi
Hoàn Kiếm, Hà Nội — VIỆT NAM

Ban Tổ chức Hội nghị chữ Nôm Quốc tế 2004 (NOM 2004), rất vui mừng kêu gọi sự tham gia của quý vị vào một hội nghị quốc tế về chữ Nôm nhóm họp tại Hà Nội, Việt Nam, trong 3 ngày 12 đến 14 tháng 11 năm 2004.

Hội nghị do Viện Nghiên cứu Hán-Nôm (Việt Nam) và Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm đồng tổ chức.

Trong nước Việt Nam:

Viện Nghiên cứu Hán-Nôm
183 phố Đặng Tiến Đông
Đống Đa District, Hà Nội, VIỆT NAM
Tel. +84 4 857 4641 (Chu Tuyết Lan)
Fax : +84 4 857 0940

Ngoài nước Việt Nam: The Vietnamese Nôm Preservation Foundation
229 Beachers Brook Lane
Cary, NC 27511, USA

Chúng tôi kính mời Quý vị tham gia tổ chức panel, quầy sách báo, gian trình bày sản phẩm phần mềm xử lý chữ Nôm hay văn bản chữ Nôm, hoặc một chuyên đề trong Hội nghị. Chúng tôi khuyến khích các panel chuyên đề có sự tham gia của các nhà ngôn ngữ học, xã hội học, nghiên cứu gia và chuyên gia công nghệ thông tin về chữ Nôm.

Chúng tôi cũng kêu gọi Quý vị quảng cáo trong Chương trình Hội nghị, phân phát tại Hội nghị và trên mạng internet.

Những bài tham gia Hội nghị sẽ được in vào Kỷ yếu Hội nghị chữ Nôm Quốc tế 2004 (NOM 2004), bản in thành sách (thành một số đặc biệt của Tạp chí Nghiên cứu Hán-Nôm) khoảng 3 tháng sau Hội nghị, và sẽ được phổ biến đến các thư viện nghiên cứu.

Mong Quý vị phổ biến rộng rãi

Kính thư,
Giáo sư Ts. Trịnh Khắc Mạnh (Viện Nghiên cứu Hán Nôm)
Giáo sư John Balaban (The Vietnamese Nôm Preservation Foundation)
Đồng Chủ trì, NOM 2004