Bộ phông chữ Nôm

Tập kí tự mã hoá Hán-Nôm và bộ font tham chiếu Nom Na Tong Light

Với việc thành lập Hội như một tổ chức phi lợi nhuận 501(C)3 năm 1999, Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm Việt Nam đã tìm kiếm việc tạo ra các công cụ trên máy tính giúp việc truy nhập vào di sản kế thừa lớn lao của Việt Nam trong chữ Nôm. Công việc cơ bản là thành lập và duy trì Kho kí tự mã hoá Hán-Nôm, với bộ font True Type có tên Nôm Na Tống Light, bộ font đầu tiên thuộc loại này đã được dùng trong xuất bản cuốn sách Kho Chữ Hán Nôm Mã Hoá, do Nguyễn Quang Hồng và Ngô Thanh Nhàn biên tập (Hanoi: © 2006 Viện Nghiện cứu Hán Nôm, Việt Nam, và Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm Việt Nam, U.S.A.)

Kể từ đó, Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm, VNPF đã tiếp tục phát triển bộ font Nom Na Tong Light và làm việc chặt chẽ với các học giả Việt Nam và nhóm báo cáo viên chữ biểu ý Ideographic Research Group để chuẩn hoá thêm nữa việc mã hoá cho các kí tự Hán-Nôm bên trong Unicode / ISO 10646. Nom Na Tong Light là bộ phông tham chiếu cho lược đồ mã Unicode / ISO 10646 và đã được dùng trong xuất bản nhiều công trình học thuật, kể cả cuốn từ điển đồ sộ của Gs. Nguyễn Quang Hồng, Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải.

Phát triển nguyên gốc của Tập kí tự mã hoá Hán-Nôm và bộ font đã được hỗ trợ bởi Chino Cienega Foundation, Neil A. McConnell Foundation, Fertel Foundation, và bởi nhiều cá nhân hào phóng, đặc biệt là ông Donald L. Holley. Chúng tôi cũng xin cám ơn Cha Anthony Trần Văn Kiệm, bà Lê Mai Phương, và Ts. Lê Phạm Ngưng Hương về những đóng góp đặc biệt của họ cho nỗ lực lâu dài này.

Sau khi giải thể Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm VNPF vào năm 2019, việc phát triển bộ font và những nỗ lực mã hoá kí tự vẫn tiếp tục được hỗ trợ bởi một nhóm người tình nguyện. Nếu bạn quan tâm tới việc tham gia vào nỗ lực này, xin liên hệ với chúng tôi tại info@nomfoundation.org

Tải xuống font Lưu ý phát hành
Latest version of NomNaTongLight.ttf Version 4.4