Bộ phông chữ Nôm

Từ khi cơ quan của chúng tôi đượcc thành lập vào năm 1999 với tư cách một tổ chức phi lợi nhuận, 501 (C) 3, Hội Bảo tồn Di sản Nôm đã ôm ấp hoài bão sáng tạo ra các công cụ trên máy tính để mở rộng việc sử dụng, tra cứu chữ viết tiếng Việt dưới dạng Nôm. Việc làm căn bản về Hán-Nôm Coded Character Repertoire, với bộ phông Nôm Na Tống Light, xuất hiện lần đầu tiên, đã đạt được kết quả mong muốn với KHO CHỮ HÁN NÔM MÃ HOÁ, do Nguyễn Quang Hồng và Ngô Thanh Nhàn biên soạn (Hanoi: © 2006 Viện Nghiên cứu Hán Nôm ,Việt Nam, và Vietnamese Nôm Preservation Foundation, U.S.A.)

Việc làm của chúng tôi về Hán-Nôm Coded Character Set đã được hỗ trợ bởi các tổ chức: Chino Cienega Foundation, the Neil A. McConnell Foundation, the Fertel Foundation, và do nhiều cá nhân hảo tâm, đặc biệt là Ông Donald L. Holley. Chúng tôi chân thành cảm ơn Linh Mục Trần Văn Kiệm, Cô Lê Mai Phương, và Tiến sĩ Lê Phạm Ngưng Hương về sự đóng góp của họ trong hoài bão lâu dài này.


Download bộ phông NomNaTongLight

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Năm thì mười họa chăng hay chớ
Một tháng đôi lần có cũng không
Cố bám ăn xôi xôi lại hỏng
Cầm bằng làm mướn mướn không công
Thân này ví biết dường này nhỉ
Thà trước thôi đành ở vậy xong.

Hồ Xuân Hương