Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải
Nhan đề: Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải
Tác giả: Gs. Ts. Nguyễn Quang Hồng
Nhà XB: Khoa Học Xã Hội
Năm XB: 2014
Kích thước: 24 x 16 x 7 cm (cm)
Số trang: 2323
Mô tả:

Việc phân phối có giới hạn bộ Tự Điển Chữ Nôm Dẫn Giải gồm 2 tập này là cuốn từ điển toàn diện nhất tới ngày nay đã được xuất bản trong lĩnh vực nghiên cứu chữ Nôm ở Việt Nam bởi Gs. Ts. Nguyễn Quang Hồng, giáo sư ngôn ngữ học.