Giúp đọc Nôm và Hán-Việt
Nhan đề: Giúp đọc Nôm và; Hán-Việt
Tác giả: Cha Anthony Trần Văn Kiệm
Nhà XB: Đà Nẵng
Năm XB: 2004
Kích thước: 14,5 x 20,5 (cm)
Số trang: 903