Definitionto haul; to lift; to take
Unicode U+62ce
Cangjie QOII
Total strokes8
Unicode radical + strokes 扌 thủ (64) + 5 strokes
Hán-Việt readinglinh
Mandarin (Pinyin) līng
Cantonese (Jyutping) ling1
Vietnamese lanh, nhũ "lanh lợi" (gdhn)
Vietnamese linh, nhũ "linh (xách mang)" (gdhn)
Vietnamese nhạnh, nhũ "nhặt nhạnh" (gdhn)